Alders- og symbolmerking

I Norge praktiseres PEGI (Pan European Game Information), som er et europeisk system for dataspillvurdering. Det støttes av de fleste spillprodusentene og - utviklerne i Europa. Disse aldersgrensene hjelper til med å sikre at innholde i spillet er passende for målgruppen. Det er et valgfritt system som brukes i 32 europeiske land.


PEGI består av to nivåer med informasjon som skal veilede forbrukeren. Systemet bruker en logo som viser laveste anbefalte alder (alderskategoriene er 3, 7, 12, 16 og 18 år).


aldersmerking


En serie med spillbeskrivelser, med tilhørende ikoner, vises bak på spillesken for å gi en pekepinn om innholdet, om nødvendig.


symbolmerking2


Du finner mer informasjon om PEGI på hjemmesiden deres. På dette webområdet kan du søke etter et spill etter landet det ble laget i, aldersgrense, spillsjanger eller utgiver.

PEGI Online

PEGI Online er et supplement til PEGI-systemet, og har til hensikt å gi mindreårige i Europa bedre beskyttelse mot upassende innhold i nettspill, samt å utdanne foreldre, slik at de kan sørge for at mindreårige spiller trygt på nettet.

Definisjonen på et nettspill er et digitalt spill som trenger en levende nettverksforbindelse for å kunne spilles. Dette gjelder ikke bare spill som spilles på Internett, men også de som spilles online ved hjelp av konsoller, mobiltelefoner eller gjensidige nettverk.
Linker og ressurser