Om Dataspill i skolen

Denne håndboken er rettet mot lærere som er interessert i å bruke dataspill i timene.
Denne siden er laget på bakgrunn av et prosjekt som European Schoolnet gjennomførte om spill i 2008 og 2009. Dette prosjektet het Games in Schools teachers' handbook, og formålet  var å analysere hvordan spillbasert læring fungerer i dag i åtte land (Østerrike, Danmark, Frankrike, Italia, Litauen, Nederland, Spania og Storbritannia).

Undersøkelsen består av flere deler, blant annet en syntese og en sluttrapport som er basert på resultatene av en spørreundersøkelse blant lærere i hele Europa, kasusstudier og intervjuer med beslutningstakerne i de forskjellige landene samt med forskere og fageksperter, i tillegg til et Internettsamfunn for praksis og denne lærerhåndboken. I bloggen Games in Schools(spill i skolen) finner du mer informasjon om prosjektet til European Schoolnetog lenker til rapportene fra studien.

Den inneholder all nødvendig informasjon som trengs for å forstå fordelene dataspill har i undervisningen, hvordan de kan brukes som undervisningsressurs, og til å motivere elevene. Lærere som har lest denne håndboken vil kunne ta informerte valg om hvilke spill de skal bruke i klasserommet og hvordan de skal brukes, og vil kunne dra nytte av alle fordelene dataspill kan tilby.

Merk at mange av spillene og kildene det refereres til på denne siden er engelske. Dette er fordi prosjektet er laget på europeisk nivå og skal ha et allmenneuropeisk bruksområde.

Håndboken og nettsiden er en praktisk veiledning som skal gi teoretisk og praktisk informasjon. Den gir en innføring i bruk av dataspill i undervisningen og inneholder henvisninger til nyttige ressurser som artikler, web-områder og bøker der du kan finne ytterligere informasjon.

Denne nettsiden er oversatt til norsk og tilrettelagt av Medietilsynet, Spillforeningen (NSM) og ISFE.  


Linker og ressurser