Gjennomføre en spilleøkt
Du er i kapitlet:

Organisere en spilleøkt

Når du har testet spillet og vil bruke det i undervisningen, må du finne ut på hvilken måte spillet best kan brukes for å være til nytte for elevene. Merk deg følgende punkter:


Tekniske og kontekstuelle punkter:

• Hvis dataspillet bruker lyd, og ikke har mulighet for samarbeid, bør du sørge for at elevene bruker hodetelefoner.
• Noen spill og læringsmål fungerer best når du deler elevene inn i grupper.
Det er en svært effektiv måte å få barna til å diskutere sammen på og samarbeide.
• Ta pauser. Det er god praksis å oppfordre barna til å ta en fem minutters pause hvert 45. minutt.
• Pass på at det er nok lys og luft i rommet.


Pedagogiske punkter:

Før timen:
• Identifiser læringsmålene.
• Identifiser hvilken del av spillet eller hvilke nivåer som best kan brukes til
å underbygge læringsmålene.
• Skriv ut listen over læringsmål og hjelpeseksjonen (eller brukerhåndboken)
for spillet, og del ut til elevene.


I løpet av timen:

• Begynn med å forklare hva som er målet med økten.
• Demonstrer spillet, og forklar de grunnleggende kontrollfunksjonene (f. eks. hvordan man får tilgang til hjelp, navigerer i menyene eller beveger figuren).
• Oppfordre elevene til å finne egne læringsmål og motivasjonsfaktirer i spillet. Hvorfor kan dette spillet føre til at jeg lærer? Er denne læringen annerledes enn hvis man hadde brukt tradisjonell klasseromsundervisning?Tilrettelegg for trygge, gode og sunne spillvaner

Som alle andre aktiviteter, bør dataspill brukes på en riktig og passende måte. Du som lærer, i tillegg til foreldre og elever, må derfor være klar over hva som er gode spillvaner. Hvis du følger disse reglene, kan du sikre at dataspill ikke gir barna dårligere fysisk eller psykisk helse.

Lærere og foreldre må regulere hvor mye tid barna bruker på å spille. Noen barn får selv bestemme hvor lenge de kan spille. Noen barn synes det er vanskelig å stoppe å spille, men det kan være fordi de er redde for å kjede seg. Det kan være lurt å oppfordre barna til å spille forskjellige typer spill som gir dem varierte utfordringer. For eksempel kan barna veksle mellom actionspill, strategispill og oppgavespill.

Barn bør oppmuntres til jevnlig fysisk aktivitet i tillegg til dataspillingen, med mindre dataspillene innebærer fysisk aktivitet. Det er også viktig å snakke med barna, og ta seg tid til å la dem fortelle om eventyrene de har vært ute på og lykkes med. De bør også gjøres klar over faremomenter som mobbing, og få beskjed om hvordan de skal klage på dette, og til hvem.

Du bør også informere kollegaene dine på skolen, foreldre og skolestyret om den pedagogiske prosessen, forberedelsen og læringsmålene til den spillbaserte læringen. Informasjon bør gis både før og mens spillet er i bruk.
Linker og ressurser