Ressurser for lærere
Du er i kapitlet:
Side 2 av 2  

Resursser for lærere

Sammenhengen mellom pedagogikk, didaktikk og dataspill er kanskje ikke åpenbar. Vi har her samlet noen bøker og fagsider på Internett for deg som ønsker å gå mer i dybden på disse verktøyene og utfordringene som følger med en ny generasjon med nye læringsmidler. 
Linker og ressurser